“Ons kind durfde niet meer naar school. Gesprekken met de leerkracht leverden niets op. Een klacht indienen durfden we niet. Door de tips en informatie van jouwveiligeschool.nl vonden we iemand, die ons heeft geholpen om contact op te nemen met het schoolbestuur.”

Scholieren in de klas

Ik of mijn kind voelt zich niet veilig. Wat kan ik doen?

School moet een veilige plek zijn. Toch kan er iets gebeuren waardoor je kind zich niet (meer) veilig voelt. En dat kan ook voor jou gelden. Dan is het goed om te weten wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Hieronder staan een aantal stappen die je kunt doornemen. Je hoeft deze stappen niet allemaal te volgen. Doe alleen waar je je goed bij voelt.

1. Ik wil erover praten

Je kunt altijd praten met iemand die je vertrouwt. Dat kunnen bijvoorbeeld andere ouders of vrienden zijn. Ook zijn er op school mensen die je kunnen helpen. Wil je hier meer over weten? Klik dan op op 'Ik wil er over praten'.

2. Ik wil een oplossing vinden op school

Je kind kan iets meemaken op school waardoor die zich niet veilig voelt. Als ouder of verzorger kan jou dat ook overkomen. Probeer dit altijd te bespreken met de persoon om wie het gaat. Dat lost het soms sneller op. De schoolleiding kan hierbij helpen. Niet alleen de directeur, maar bijvoorbeeld ook het aanspreekpunt bij pesten of een coördinator. Als een gesprek niet helpt, kun je een klacht indienen bij het schoolbestuur. Wil je meer weten over wat je binnen de school kunt doen? Meer informatie vind je op de pagina ‘Ik wil een oplossing vinden op school’.

3. Ik wil een klacht indienen bij een klachtencommissie

Het kan zijn dat je er niet uitkomt samen met de school. Dan kun je denken aan een klacht bij de klachtencommissie. Leerlingen op de basisschool kunnen dit niet zelf indienen. Dat doen ouders of verzorgers, of een personeelslid. Vanaf de middelbare school kunnen leerlingen dit wel zelf. We adviseren leerlingen wel om dan ook hulp te vragen aan ouders of verzorgers of een personeelslid. Met een klacht zeg je officieel dat het schoolbestuur het probleem moeten aanpakken. Wil je hier meer over weten? Meer informatie vind je op de pagina ‘ik wil een klacht indienen bij een klachtencommissie’. 

4. Ik wil een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs

Je kunt ook altijd contact opnemen met het klantcontact van de Inspectie van het Onderwijs. Die kan jouw melding meenemen bij het toezicht op school. Maar de inspectie kijkt niet naar elk geval apart. De inspectie heeft ook een vertrouwensinspecteur. Daar kun je contact mee opnemen als je kind te maken heeft met seksueel misbruik of intimidatie. Maar ook als er geestelijk of lichamelijk geweld wordt gebruikt. De vertrouwensinspecteur kan je verder helpen en advies geven. Meer weten? Meer informatie vind je op de pagina ‘ik wil een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs’.

5. Ik wil advies en informatie

Er zijn onafhankelijke organisaties die je kunnen helpen en adviseren als je in gesprek gaat. Of als je met de school naar een oplossing zoekt. Ze helpen ook met het indienen van een klacht. Er zijn voor verschillende soorten onveiligheid ook expertisepunten. Die weten veel over onveiligheid en kunnen je advies en informatie geven. Wil je weten bij welke organisaties je terecht kunt? Meer informatie vind je op de pagina ‘Waar kan ik terecht voor advies en informatie?’.