Scholieren in de klas

Ik wil een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Het is daarbij heel belangrijk dat een school veilig is. Want als je je niet veilig voelt op school, dan kun je niet goed leren. Leerlingen, ouders en medewerkers van school kunnen met vragen of zorgen terecht bij de meldpunten van de inspectie die hieronder staan.

Klantcontact

Vragen over het onderwijs kun je stellen aan het team Klantcontact. Daar kun je ook problemen op school melden. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige ouderbijdrage of lesuitval. Maar het team kan ook vragen beantwoorden over pesten en fysiek geweld, of je doorverwijzen. Bij de inspectie werken inspecteurs. Zij gaan naar scholen toe en kunnen daarbij meldingen bij het Klantcontact gebruiken. Om te kijken of het onderwijs wel goed is bijvoorbeeld, of om te zien of het er veilig is. Maar de inspectie lost geen individuele problemen op. 

Om een melding te doen kun je het contactformulier invullen op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Dat vul je in om een melding te maken. Wil je de melding liever eerst bespreken? Dat kan via de telefoon. Je kunt Klantcontact bellen op 088 6696060.

Waarom zou ik een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs?

Door een melding te doen bij de inspectie laat je weten dat er iets niet goed gaat op school. De inspecteurs kunnen dit signaal meenemen en er extra op letten als ze op een school langsgaan. Of door contact te zoeken met de school. Een melding zorgt dus niet altijd meteen voor een oplossing, maar wordt wel heel serieus genomen door de inspecteurs.

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

Bij de inspectie werken ook vertrouwensinspecteurs. Bij hen kun je terecht voor bepaalde onderwerpen. Je kunt de vertrouwensinspecteurs bellen als je een melding wilt doen over:

  • geestelijk en/of lichamelijk geweld;
  • seksuele intimidatie;
  • seksueel misbruik;
  • radicalisering en discriminatie.

Belangrijk: de vertrouwensinspecteurs gaan vertrouwelijk met jouw informatie om! Ze zullen zonder jouw toestemming nooit doorvertellen wat jij hen hebt verteld. De vertrouwensinspecteur luistert en geeft informatie. Ook kan de vertrouwensinspecteur je advies geven over het indienen van een klacht bij het schoolbestuur. Of over hoe je aangifte doet bij de politie.

Je kunt de vertrouwensinspecteurs bellen op 0900 1113111. Ze zijn er van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:30 uur.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Helaas gebeuren er op school dingen die niemand wil. Zo kun je soms seksueel worden benaderd op een manier die je niet fijn vindt. Probeer dit dan altijd eerst met je ouders of verzorgers te bespreken. Daarnaast kun je in de volgende gevallen ook andere stappen zetten:

(Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen
Volg de gang van zaken zoals de school die heeft opgeschreven. Bespreek met de schoolleiding wat er is gebeurd. Daar kan ook een vertrouwenspersoon van de school bij zijn. De school moet zorgen dat jij op school veilig bent. Dat staat in de wet.
Seksueel misbruik tussen een docent en een leerling
Het bestuur moet dit melden bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Als personeelslid moet je een vermoeden van mogelijk seksueel misbruik van een leerling door een docent melden bij het bestuur. Meld jouw vermoeden dan ook direct bij de school of het bestuur. Als je dat wilt, mag je het natuurlijk ook melden bij een vertrouwensinspecteur van de inspectie.
Seksuele intimidatie
Maak bij seksuele intimidatie een melding bij de school of het bestuur. Ook kun je de situatie bespreken met een vertrouwensinspecteur van de inspectie. Maar let op: vaak is het onduidelijk of bepaald gedrag strafbaar is of niet. Veel zaken die vallen onder seksuele intimidatie zijn momenteel nog niet strafbaar gedrag.

Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de vertrouwensinspecteur voor advies.