Scholieren in de klas

Ik wil een oplossing vinden op school

Ga in gesprek met de direct betrokkenen

  • Ga het gesprek aan met de direct betrokkenen
    Het is altijd goed om naar een oplossing te zoeken met de direct betrokkenen. Doe dit alleen als jij je daar veilig bij voelt! Is dat niet zo, dan kunnen ook andere mensen je helpen. 

Schakel hulp in of stap naar de schoolleiding

Ga in gesprek met een mentor of coördinator

Een mentor of coördinator (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo) kan je in contact brengen met de juiste mensen. Hat is ook fijn om hun steun te hebben als je wilt praten met de direct betrokkenen of als je een klacht wilt indienen. 

Ga in gesprek met de vertrouwenspersoon van de school

Bijna alle scholen hebben een vertrouwenspersoon. Die kan je helpen bij het vinden van een oplossing. En als dit niet lukt, kan een vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht bij het schoolbestuur. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

Ga in gesprek met de schoolleiding of het schoolbestuur

De schoolleiding weet vaak wat er speelt op school en kan daarom met je meedenken over een oplossing. Als dit niet mogelijk is, kun je ook terecht bij het schoolbestuur. Bestuursleden werken vaak niet voor één school, maar houden toezicht op meerdere scholen. Daarom kunnen zij ook meedenken over een oplossing. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

Medezeggenschapsraad 

Misschien ben je het niet eens met de manier waarop de schoolleiding handelt. Dan kun je naar de medezeggenschapsraad. Die bestaat uit ouders, leerlingen (vaak van de leerlingenraad) en personeel van de school. De medezeggenschapsraad overlegt met de schoolleiding over de aanpak van dingen. De raad geeft advies en kan ook zelf voorstellen doen. De medezeggenschapsraad doet zijn werk namens iedereen op de school. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

Een klacht indienen op school 

Een klacht indienen op school

Op de meeste scholen kun je een klacht indienen bij het schoolbestuur. Hoe dat moet, staat in de schoolgids en vaak ook op de website van de school. Daar lees je ook wat het bestuur daarna moet doen en wat verder belangrijk is. Let op! Het is voor scholen niet verplicht om deze mogelijkheid te bieden. Kun je geen klacht indienen bij het schoolbestuur, dan kan dat wel altijd bij een klachtencommissie. Dat is wettelijk vastgelegd. 

Vraag advies van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die op school werkt. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen er terecht met een melding of klacht over dingen die met school te maken hebben.

Veel scholen hebben ook een vertrouwenspersoon die niet op school zelf werkt. Die vertrouwenspersoon doet hetzelfde, maar heeft meer afstand tot de school. Daardoor kan een vertrouwenspersoon buiten de school jou meer vertrouwen geven als je er met de school niet uitkomt. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen zelf een klacht indienen. Voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dat ouders, verzorgers of onderwijspersoneel een klacht moeten indienen voor de leerling.