Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom bepaalt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door toegankelijkheid vanaf de start mee te nemen. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp, bouw, content en cms.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen. Wij hebben het voornemen om een digitoegankelijkheidstoets te laten uitvoeren.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.