Over Jouw Veilige School

Een veilige schoolomgeving is belangrijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders, verzorgers en onderwijsprofessionals. Deze website biedt een wegwijzer voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs. De wegwijzer kan je helpen als je je onveilig voelt op school of als jij je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt. Hoe pak je dit aan en waar kun je het beste terecht? Jouw Veilige School helpt je op weg door alles op een rijtje te zetten en je te verwijzen naar organisaties die iets voor je kunnen betekenen. Je kunt op deze website terecht voor informatie en advies over je situatie, en het indienen van een klacht.

Deze wegwijzerwebsite is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 16 partijen die in 2022 als expertisenetwerk van start zijn gegaan. Kijk onderaan deze pagina om te zien wie er onderdeel uitmaken van dit expertisenetwerk.  

Hoe gebruik je deze website?

Situaties waarin je onveilig bent, zijn nooit fijn. Op school kunnen dat allerlei verschillende situaties zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, discriminatie of racisme, seksueel misbruik, of intimidatie. Je vindt hier op de website verschillende organisaties die je informatie en advies geven bij deze en andere onderwerpen.

Op de homepage klik je aan of je leerling, ouder of onderwijspersoneel bent. Er zijn verschillende stappen die je kunt zetten als jij je onveilig voelt. We geven je een overzicht van mensen op school die je kunnen helpen en onafhankelijke organisaties die je advies en informatie kunnen geven. Als je er niet uit komt met de school kun je een klacht indienen of een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs. Als je een klacht indient, moet dit volgens bepaalde regels gebeuren zodat de school het probleem echt aanpakt. Neem alleen de stappen waar jij je veilig bij voelt.

Weet je niet waar je terecht kunt?

We helpen je ook graag op weg via onze helpdesk als je er niet uit komt met de wegwijzer. Bij onze helpdesk kun je vragen stellen over bij welke organisatie je kunt zijn voor advies en informatie in jouw situatie. Wij verwijzen je dan door naar het juiste meld- of informatiepunt. 

Kom in contact met de helpdesk

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Bij een melding kun je een signaal afgeven over iets dat je hebt meegemaakt. Dit doe je bij een organisatie die dit oppakt, afhankelijk van hoe erg je situatie is en wat je eerder hebt aangegeven. Dit kan anoniem. Hier hoef je zelf geen verdere stappen voor te nemen. De school is hier niet direct bij betrokken. 

Bij een klacht dien je een klacht in over hoe je school is omgegaan met jouw situatie. Dit is een officiële aanpak die je moet volgen. Dit kan niet anoniem.
 

Alle organisaties uit het expertisenetwerk sociale veiligheid