“Op school geloofden ze me niet. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Met mijn ouders deed ik een klacht en samen kwamen we toen met een oplossing op school.”

Scholieren in de klas

Ik voel me niet veilig. Wat kan ik doen?

School moet een veilige plek zijn. Toch kan er iets gebeuren waardoor jij je niet (meer) veilig voelt. Dan is het goed om te weten wat je kunt doen. En bij wie je terecht kunt. Hieronder staan een aantal stappen die je kunt doornemen. Je hoeft deze stappen niet allemaal te volgen. Doe alleen waar je je goed bij voelt.

1. Ik wil erover praten

Je kunt altijd praten met iemand die je vertrouwt. Dat is iemand bij wie jij je veilig voelt. Dat kunnen je ouders of vrienden zijn, maar ook je mentor. Ook zijn er op school mensen aan wie je misschien niet denkt. Ze staan wat verder van je af. Toch kunnen ze jou ook helpen. Wil je meer weten over met wie je kunt praten? Meer informatie vind je op de pagina ‘Ik wil erover praten’. 

2. Ik wil een oplossing vinden op school 

Je kunt iets meemaken op school waardoor jij je niet veilig voelt. Probeer dit dan altijd te bespreken met de persoon om wie het gaat. Dat lost het soms sneller op dan je misschien verwacht. De schoolleiding kan je hierbij helpen. Niet alleen de directeur, maar bijvoorbeeld ook het aanspreekpunt pesten of een coördinator. Als praten niet helpt, kun je een klacht indienen bij het schoolbestuur. Wil je meer weten over wat je binnen de school kunt doen? Meer informatie vind je op de pagina ‘Ik wil een oplossing vinden op school’.

3. Ik wil een klacht indienen bij een klachtencommissie

Het kan zijn dat je er niet uitkomt samen met de school. Dan kun je denken aan een klacht bij de klachtencommissie. Als leerling op de basisschool kun je dit niet zelf indienen. Dat doen je ouders of verzorgers, of een personeelslid. Vanaf de middelbare school kun je dit wel zelf. Het is wel goed om dan ook hulp te vragen van je ouders of verzorgers of een personeelslid. Met een klacht zeggen jij of je ouders officieel dat het schoolbestuur het probleem moeten aanpakken. Wil je hier meer over weten? Meer informatie vind je op de pagina ‘Ik wil een klacht indienen bij een klachtencommissie’. 

4. Ik wil een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs 

Je kunt ook altijd contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs. Die kan jouw melding meenemen bij het toezicht op je school. Maar de inspectie kijkt niet naar elk geval apart. De Inspectie heeft ook een vertrouwensinspecteur. Daar kun je contact mee opnemen als je te maken hebt met seksueel misbruik of intimidatie. Maar ook als er geestelijk of lichamelijk geweld wordt gebruikt. De vertrouwensinspecteur kan je verder helpen en advies geven. Meer weten? Meer informatie vind je op de pagina ‘Ik wil een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs’.

5. Ik wil advies en informatie

Er zijn onafhankelijke organisaties die je kunnen helpen en adviseren als je in gesprek gaat. Of als je met de school naar een oplossing zoekt. Ze helpen ook met het indienen van een klacht. Er zijn voor verschillende soorten onveiligheid ook expertisepunten. Die weten veel over onveiligheid en kunnen je advies en informatie geven. Wil je weten bij welke organisaties je terecht kunt? Meer informatie vind je op de pagina ‘Waar kan ik terecht voor advies en informatie?’.