Scholieren in de klas

Ik wil een klacht indienen bij een klachtencommissie

Het kan zijn dat je er niet uitkomt met de school. Met een klacht zeggen jij of je ouders officieel dat het schoolbestuur het probleem moet aanpakken. Het indienen van een klacht bij een klachtencommissie van de school klinkt misschien eng. Dat hoeft het niet te zijn. Daarom hebben we de stappen voor je onder elkaar gezet. Elke school heeft regels over het indienen van een klacht. De meeste scholen zijn aangesloten bij één van de twee landelijke klachtencommissies (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs of Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). De contactgegevens van de vertrouwenspersoon vind je in de schoolgids en op de website van je school. Daar staat ook waar je een klacht kunt indienen.

Zo ziet het proces eruit als je een klacht indient bij een klachtencommissie:

 1. Indienen van een klacht
  De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht. In de schoolgids staat hoe je dit kunt doen. Je vindt hier ook de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.

 2. Mediation
  De klachtencommissie kan mediation adviseren om jou en de school er samen uit te laten komen. Mediation betekent dat een onafhankelijk persoon jou en de school helpt in gesprek te gaan en samen te zoeken naar een oplossing. De school betaalt de kosten hiervoor. Als de commissie denkt dat mediation niet nodig (of als dit al geprobeerd is), kan de commissie gelijk aan de slag met de klacht.

 3. Hoorzitting
  Tijdens de hoorzitting mag iedereen zijn verhaal vertellen.

 4. Uitspraak
  Binnen 4 weken na de hoorzitting krijg je via een brief de uitspraak. Deze uitspraak is een advies aan de school. Hierin geeft de commissie advies over wat de school moet doen om het probleem op te lossen.

 5. Verdediging
  Degene waar je een klacht tegen indient, mag zich verdedigen.

 6. Maatregelen school
  Het schoolbestuur moet binnen 4 weken na de uitspraak laten weten wat zij gaan doen om het probleem op te lossen. Deze uitspraak is een advies dat zwaar weegt en zal meestal worden opgevolgd. Maar de school is niet verplicht om dat te doen.

Als jouw school het advies van de klachtencommissie niet opvolgt, kun je in sommige gevallen naar de rechter stappen. Vraag altijd advies en informatie aan een jurist hierover, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Gratis juridisch advies bij het Juridisch Loket

Openbaar onderwijs:
Je kunt in beroep gaan bij de rechtbank (bestuursrechter of civiele rechter).

Bijzonder onderwijs:
Je kunt bij de civiele rechter in beroep gaan.

Kan ik als leerling een klacht indienen?
Als leerling in het voortgezet onderwijs kun je zelf een klacht indienen. Zit je nog op de basisschool? Dan kun je dit samen met je ouders, je verzorgers of onderwijspersoneel doen.

Ik wil hulp bij het indienen van een klacht

Vraag advies van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die op school werkt. Die wordt ook wel een interne vertrouwenspersoon genoemd. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen er terecht met een melding of klacht over dingen die met school te maken hebben.

Veel scholen hebben ook een vertrouwenspersoon die niet op school zelf werkt, een externe vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon doet hetzelfde, maar heeft meer afstand tot de school. Daardoor kan een vertrouwenspersoon buiten de school jou meer vertrouwen geven als je er met de school niet uitkomt. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van je school.

Samen met je ouders een klacht indienen

Het is goed om hulp van je ouders of verzorgers te vragen als je een klacht wilt indienen. Samen met hen kun je ook hulp krijgen van deze organisaties:

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs versterkt ouders door hun vragen te beantwoorden en gericht advies te geven over uiteenlopende thema’s waaronder discriminatie en racisme. Onder andere via een kennisbank of telefonisch, per e-mail of whatsapp krijg je persoonlijk advies via het adviespunt.

Naar de website van Ouders & Onderwijs  088 6050101

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Regelmatig hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050