Scholieren in de klas

Ik wil een oplossing vinden op school

Ga in gesprek met de direct betrokkenen

Het is altijd goed om naar een oplossing te zoeken met de direct betrokkenen, dus de mensen om wie het gaat. Doe dit alleen als jij je daar veilig bij voelt! Is dat niet zo, dan kunnen ook andere mensen je helpen.

Schakel hulp in of stap naar de schoolleiding

Ga in gesprek met je mentor of coördinator

Je mentor of coördinator (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo) kan je in contact brengen met de juiste mensen. Hat is ook fijn om hun steun te hebben als je wilt praten met de direct betrokkenen of als je een klacht wilt indienen.

Ga in gesprek met de vertrouwenspersoon van de school

Bijna alle scholen hebben een vertrouwenspersoon. Die kan je helpen bij het vinden van een oplossing. En als dit niet lukt, kan een vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht bij het schoolbestuur.
De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van je school.

Ga in gesprek met de schoolleiding of het schoolbestuur

De schoolleiding weet vaak wat er speelt op school en kan daarom met je meedenken over een oplossing. Misschien durf je niet naar de schoolleiding te stappen. Dan kun je ook terecht bij het schoolbestuur. Die mensen werken vaak niet voor één school, maar houden voor meer scholen in de gaten of alles goed gaat. Daarom kunnen zij ook meedenken over een oplossing als jij een probleem hebt.
De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van je school.

Ga naar de medezeggenschapsraad 

Misschien ben je het niet eens met de manier waarop de schoolleiding op jouw school dingen doet. Dan kun je naar de medezeggenschapsraad. Die bestaat uit leerlingen (vaak van de leerlingenraad), ouders en personeel van de school. De medezeggenschapsraad overlegt met de schoolleiding over de aanpak van dingen. De raad geeft advies en kan ook zelf voorstellen doen. De medezeggenschapsraad doet zijn werk namens iedereen op de school.
De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van je school.

Een klacht indienen op school

Op de meeste scholen kun je een klacht indienen bij het schoolbestuur. Hoe dat moet, staat in de schoolgids en vaak ook op de website van de school. Daar lees je ook wat het bestuur daarna moet doen en wat verder belangrijk is. Let op! Het is voor scholen niet verplicht om deze mogelijkheid te bieden. Kun je op jouw school geen klacht indienen bij het bestuur? Dan kan dat wel altijd bij de klachtencommissie. Dat staat in de wet.

Vraag advies van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die op school werkt. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen er terecht met een melding of klacht over dingen die met school te maken hebben.

Veel scholen hebben ook een vertrouwenspersoon die niet op school zelf werkt. Die vertrouwenspersoon doet hetzelfde, maar heeft meer afstand tot de school. Daardoor kan een vertrouwenspersoon buiten de school jou meer vertrouwen geven als je er met de school niet uitkomt. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van je school.

Als leerling in het voortgezet onderwijs kun je zelf een klacht indienen. Zit je nog op de basisschool? Dan kun je dit samen met je ouders, je verzorgers of onderwijspersoneel doen.