Scholieren in de klas

Organisaties die je advies en informatie geven bij pesten

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Dat verschil is niet altijd duidelijk waardoor buitenstaanders pestgedrag soms als plagen zien. De pester heeft het niet altijd door, maar degene die gepest wordt kan nog heel lang (psychische) klachten houden door het gepest. Pesten kan bijvoorbeeld leiden tot een minderwaardigheidscomplex, faalangst, onzekerheid, problemen om je aan te passen en eenzaamheid. Onderstaande organisaties kunnen je advies en informatie geven over hoe je omgaat met pesten. Je kunt ook een melding doen bij de vertrouwensinspecteur en het klantcontact van de Inspectie van het Onderwijs.

Organisaties voor advies en informatie

Kindertelefoon

Het kan een opluchting zijn om te praten over je problemen. Maar soms kan het moeilijk zijn om er met iemand over te praten. Dan kun je helemaal anoniem terecht bij de Kindertelefoon. Zij luisteren naar je verhaal en kunnen samen met jou een oplossing bedenken.

Naar de website van de Kindertelefoon 0800 0432

Pestweb

Op Pestweb.nl vind je informatie over pesten op school. Je krijgt tips en adviezen om pesten tegen te gaan en je vindt er verhalen van andere kinderen die gepest worden of zijn. Voor iedereen tussen de 8 en 18 jaar.

Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu is dé plek voor kennis, informatie en expertise over pesten en cyberpesten in Nederland. Je vindt er allerlei informatie zoals tips, tools en adviezen om pesten aan te pakken. Je kunt hier niet terecht voor hulp bij pesten.

Naar de website van Stop Pesten Nu 084-0035994

Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je school of een andere instantie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt, kunnen we je advies geven, met jouw school gaan praten of een onderzoek starten.

Naar de website van de Kinderombudsman 0800 8765432

Regenboogloket

Pesten op school is nooit acceptabel. Ook als het gaat om pesten op basis van seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Het Regenboogloket kan je ondersteunen en adviseren bij pestgedrag gericht op lhbti+’ers. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het maken van concrete maatregelen om het pesten te stoppen, tot het bieden van steun en nazorg voor iedereen die ermee te maken heeft.

Naar de website van het Regenboogloket

Voor ouders/verzorgers

Ouders & Onderwijs

Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op vragen over allerlei onderwerpen rond het onderwijs. Overweeg je om een klacht in te dienen en weet je niet wat je kunt verwachten of hoe het aan te pakken? Wij denken met je mee en leggen uit wat je kunt doen.

Naar de website van Ouders & Onderwijs  088 6050101

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Vaak hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050

Wil je een melding doen?

Inspectie van het Onderwijs

Wil je een melding doen of je probleem eerst graag bespreken? Dat kan bij medewerkers van Klantcontact van de inspectie. Meldingen worden gebruikt om toezicht te houden op het onderwijs. De inspectie lost geen individuele problemen op, maar kijkt wel of er risico’s zijn voor de veiligheid op scholen.

Bel 088 669 6060

Liever niet bellen?

Vul het contactformulier van de Inspectie van het Onderwijs in.

Vertrouwensinspecteur

Iedereen die te maken heeft, zorgen of vragen heeft over psychisch en/of fysiek geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, radicalisering of discriminatie kan terecht bij dit telefonische meldpunt. De vertrouwensinspecteur luistert naar je en geeft je informatie. Ook kan de vertrouwensinspecteur je advies geven over het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of over het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwensinspecteur kan je problemen niet oplossen, maar je wel adviseren.

Bel 0900 1113111 (lokaal tarief)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00—17:00 uur