Onderwijsprofessionals in overleg

Ik ervaar zelf sociale onveiligheid

Als onderwijsprofessional kun je (sociale) onveiligheid ervaren op school. Jij hebt recht op een werkomgeving waar jij je veilig voelt. Daarom is het belangrijk dat je aan de bel trekt wanneer dit niet het geval is. Hieronder staan een aantal stappen die kunt doornemen.

Ga het gesprek aan

Het is altijd goed om naar een oplossing te zoeken met de direct betrokkenen. Doe dit alleen als jij je daar veilig bij voelt! Is dat niet zo, dan kunnen ook andere mensen je helpen.

Schakel hulp in of stap naar de schoolleiding

De vertrouwenspersoon van de school

Een vertrouwenspersoon is iemand die op school werkt. Die wordt ook el een interne vertrouwenspersoon genoemd. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen er terecht met een melding of klacht over dingen die met school te maken hebben.

Veel scholen hebben daarnaast ook een vertrouwenspersoon die niet op de school zelf werkt, een externe vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon doet hetzelfde, maar heeft meer afstand tot de school. Daardoor kan een vertrouwenspersoon buiten de school jou meer vertrouwen geven als je er met de school niet uitkomt. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

De schoolleiding of het schoolbestuur

De schoolleiding weet vaak wat er speelt op school en kan daarom met je meedenken over een oplossing. Als dit niet mogelijk is, kun je ook terecht bij het schoolbestuur. Bestuursleden werken vaak niet voor één school en kunnen daarom vanuit een ander perspectief met je meedenken over een oplossing. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

De medezeggenschapsraad

Misschien ben je het niet eens met de manier waarop de leiding op jouw school dingen doet. Dan kun je naar de medezeggenschapsraad. Die bestaat uit leerlingen (vaak de leerlingenraad), ouders en personeel van de school. De medezeggenschapsraad overlegt met de schoolleiding over de aanpak van dingen. De raad geeft advies en kan ook zelf voorstellen doen. De medezeggenschapsraad doet zijn werk namens iedereen op de school. De contactgegevens vind je in de schoolgids en op de website van school.

Een klacht indienen

Een klacht indienen op school

Op de meeste scholen kun je een klacht indienen bij het schoolbestuur. Hoe dat moet, staat in de schoolgids en vaak ook op de website van de school. Daar lees je ook wat het bestuur daarna moet doen en wat verder belangrijk is. Let op! Het is voor scholen niet verplicht om deze mogelijkheid te bieden. Kun je geen klacht indienen bij het schoolbestuur? Dan kun je ook naar de klachtencommissie of de vakbond.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Als personeelslid kun je ook terecht bij een commissie met een klacht over de manier waarop mensen binnen een school met elkaar omgaan. Hieronder vallen in de meeste gevallen sociale onveiligheid op school. De meeste scholen zijn aangesloten bij één van de twee landelijke klachtencommissies (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs of Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).

Een klacht indienen via een vakbond

Klachten die via een vakbond binnen komen, worden vaak ook gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hierdoor kom je eerder aan de beurt met je klacht als je die indient via een vakbond.

Algemene Onderwijsbond

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel nodig. De Algemene Onderwijsbond (AOb) komt op voor het onderwijspersoneel, zowel als het over de inhoud van het onderwijs gaat als om arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste taak van de AOb is om ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen. En dat met een eigen stem en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. 

Naar de website van de Algemene Onderwijsbond

CNV

CNV Onderwijs is de vakbeweging voor werkenden in het onderwijsveld. Samen staan we voor fijn werk en goede arbeidsvoorwaarden. Dit doen we door afspraken te maken over jouw werk en inkomen, door je te helpen bij je loopbaan en er voor je te zijn als het tegenzit. We vinden dat iedereen een stem heeft bij de inrichting van een passend en toekomstbestendig arbeidslandschap.

Naar de website van CNV voor primair onderwijs
Naar de website van CNV voor voortgezet onderwijs

Een melding doen bij de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of onderwijsprofessionals in een veilige schoolomgeving kunnen werken. Want als je je niet veilig voelt op school, dan kun je niet goed werken. Leerlingen, ouders en medewerkers van school kunnen met vragen en zorgen terecht bij de Inspectie van het Onderwijs.

Naar de pagina om een melding te doen bij de Inspectie van het Onderwijs