Onderwijsprofessionals in overleg

Ik wil meer weten over de rechten die ik en mijn collega’s hebben

Arbocatalogus

Weet wat je rechten en plichten zijn! De Arbocatalogus zet dit voor je op een rij. Voor onderwijspersoneel in het primair onderwijs (PO) en in het voortgezet onderwijs (VO).

Naar de website van de Arbocatalogus PO

Naar de website van de Arbocatalogus VO

VOION

Iedereen in het voortgezet onderwijs wil graag onderwijs bieden waarmee leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Als school heb je daarvoor een aantrekkelijke werkomgeving nodig waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! VOION is er voor alle professionals in het voortgezet onderwijs, van werkgevers tot werknemers. Wil je meer informatie over arbozaken, waaronder een veilige werksfeer en/of werkdruk? Neem dan contact met ons op.

Naar de website van VOION 045-5796024

Vakbonden

Algemene Onderwijsbond

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel nodig. De Algemene Onderwijsbond (AOb) komt op voor het onderwijspersoneel, zowel als het over de inhoud van het onderwijs gaat als om arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste taak van de AOb is om ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen. En dat met een eigen stem en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. 

Naar de website van de Algemene Onderwijsbond

CNV

CNV Onderwijs is de vakbeweging voor werkenden in het onderwijsveld. Samen staan we voor fijn werk en goede arbeidsvoorwaarden. Dit doen we door afspraken te maken over jouw werk en inkomen, door je te helpen bij je loopbaan en er voor je te zijn als het tegenzit. We vinden dat iedereen een stem heeft bij de inrichting van een passend en toekomstbestendig arbeidslandschap.

Naar de website van CNV voor primair onderwijs
Naar de website van CNV voor voortgezet onderwijs