Onderwijsprofessionals in overleg

Ik wil lesgeven over het aangeven van grenzen, seksuele vorming, seksuele oriëntatie of genderidentiteit

Heb je behoefte aan lesmateriaal over het aangeven van grenzen, seksuele vorming, seksuele oriëntatie of genderidentiteit? Of wil je weten wat je kunt doen in situaties die hiermee te maken hebben? Je kunt bij de organisaties die hieronder staan terecht voor advies en informatie hierover.

Rutgers

Rutgers ondersteunt docenten, schoolleiders en overige onderwijsprofessionals bij het structureel inbedden van lessen relationele en seksuele vorming. In het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Zodat kinderen en jongeren zich vrij kunnen ontwikkelen, veilig en gezond kunnen opgroeien en respectvol met elkaar omgaan. Op de website www.seksuelevorming.nl vinden onderwijsprofessionals informatie, tips, lesmaterialen en andere tools om relaties en seksualiteit op school bespreekbaar te maken en dit te verankeren in het schoolbeleid.

Naar de website over seksuele vorming

Regenboogloket

Bij het Regenboogloket kunnen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel gratis terecht voor een luisterend oor, ondersteuning of voor vragen over seksuele oriëntatie en/of gender. Dit kan ook gaan over discriminatie, pestgedrag of andere (onveilige) situaties waarbij hulp gezocht wordt. Daarnaast bieden wij steun aan mensen die zich onveilig voelen op school of in de klas. Je kunt anoniem met een van de medewerkers in gesprek gaan. Onze medewerkers hebben aan een half woord genoeg en begrijpen je situatie hoe lastig deze ook is. Jij bepaalt het tempo. Niks is raar of gek. We luisteren en denken graag met je mee.

Naar de website van het Regenboogloket

Subsidieregeling Schurende Gesprekken (Expertisepunt Burgerschap)

Schurende gesprekken zijn moeilijke gesprekken over maatschappelijk gevoelige thema’s zoals homofobie, cyberpesten, racisme, overschrijdend gedrag of stikstof. Gesprekken over deze onderwerpen vinden vaak plaats op school. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld om docenten te scholen in het voeren van moeilijke klassengesprekken. Het Expertisepunt Burgerschap voert de subsidieregeling uit. Deze website toont het scholingsaanbod waar onderwijsinstellingen een keuze uit kunnen maken om zich bij te scholen op het gebied van het voeren van moeilijke, schurende gesprekken. 

Naar de website van het Expertisepunt Burgerschap

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen en onderwijspersoneel bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en het Adviespunt. Ook biedt de website handreikingen, spellen en lesmateriaal voor in de klas.

Naar de website van Stichting School & Veiligheid