Onderwijsprofessionals in overleg

Ik wil de sociale veiligheid in de klas of op school verbeteren

School is niet alleen plek waar leerlingen kennis opdoen, maar ook een plek waar ze leren over normen en waarden en sociale omgangsvormen. Binnen de grenzen en regels van een veilige schoolomgeving kun je leerlingen aanmoedigen om zich positief te ontwikkelen. Wil je bijdragen aan een veilige omgeving in de klas of op school? Bij de organisaties die hieronder staan, kun je advies en informatie vragen hierover.

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen en onderwijspersoneel bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en het Adviespunt. Ook biedt de website handreikingen, spellen en lesmateriaal voor in de klas.

Naar de website van Stichting School & Veiligheid

Subsidieregeling Schurende Gesprekken (Expertisepunt Burgerschap)

Schurende gesprekken zijn moeilijke gesprekken over maatschappelijk gevoelige thema’s zoals homofobie, cyberpesten, racisme, overschrijdend gedrag of stikstof. Gesprekken over deze onderwerpen vinden vaak plaats op school. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld om docenten te scholen in het voeren van moeilijke klassengesprekken. Het Expertisepunt Burgerschap voert de subsidieregeling uit. Deze website toont het scholingsaanbod waar onderwijsinstellingen een keuze uit kunnen maken om zich bij te scholen op het gebied van het voeren van moeilijke, schurende gesprekken. 

Naar de website van het Expertisepunt Burgerschap