Scholieren in de klas

Organisaties die je advies en informatie geven bij zorgen of vragen over mensenrechtenschending

Iedereen heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven, zonder vooroordelen en discriminatie, en met gelijke kansen. Mensenrechtenschending gaat hier tegenin. Mensenrechtenschending kan voor onveilige situaties zorgen en daarom zijn er verschillende instituten die mensenrechten beschermen en waar je terecht kunt voor hulp. Onderstaande organisaties kunnen je advies en informatie geven hoe je omgaat met mensenrechtenschending. Je kunt ook een melding doen bij het klantcontact van de Inspectie van het Onderwijs en het College voor de Rechten van de Mens.

Organisaties voor advies en informatie

Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je school of een andere instantie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt, kunnen we je advies geven, met jouw school gaan praten of een onderzoek starten.

Naar de website van de Kinderombudsman 0800 8765432

Voor ouders/verzorgers

Ouders & Onderwijs

Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op vragen over allerlei onderwerpen rond het onderwijs. Overweeg je om een klacht in te dienen en weet je niet wat je kunt verwachten of hoe het aan te pakken? Wij denken met je mee en leggen uit wat je kunt doen.

Naar de website van Ouders & Onderwijs  088 6050101

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Vaak hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050

Wil je een melding doen?

Inspectie van het Onderwijs

Wil je een melding doen of je probleem eerst graag bespreken? Dat kan bij medewerkers van Klantcontact van de inspectie. Meldingen worden gebruikt om toezicht te houden op het onderwijs. De inspectie lost geen individuele problemen op, maar kijkt wel of er risico’s zijn voor de veiligheid op scholen.

Bel 088 669 6060

Liever niet bellen?

Vul het contactformulier van de Inspectie van het Onderwijs in.

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

Iedereen die te maken heeft, zorgen of vragen heeft over psychisch en/of fysiek geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, radicalisering of discriminatie kan terecht bij dit telefonische meldpunt. De vertrouwensinspecteur luistert naar je en geeft je informatie. Ook kan de vertrouwensinspecteur je advies geven over het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of over het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwensinspecteur kan je problemen niet oplossen, maar je wel adviseren.

Bel 0900 1113111 (lokaal tarief)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00—17:00 uur

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het mensenrechteninstituut van Nederland. Het College helpt bij het beschermen van mensenrechten. Ook als je wordt gediscrimineerd, helpt het College je en oordeelt onafhankelijk over discriminatieklachten.

Naar de website van College voor de Rechten van de Mens 030 888 3 888