Scholieren in de klas

Organisaties die je advies en informatie geven bij zorgen of vragen over fysiek of psychisch geweld

Bij fysiek of psychisch geweld gaat iemand over jouw grenzen heen. Diegene heeft vaak meer macht dan jij. En soms kan het moeilijk zijn om iets ertegen te doen omdat je diegene goed kent. Fysiek of psychisch geweld kan vaker voorkomen en over een lange periode plaatsvinden. Onderstaande organisaties kunnen je advies en informatie geven over hoe je omgaat met fysiek of psychisch geweld. Je kunt ook een melding doen bij de vertrouwensinspecteur en het klantcontact van de Inspectie van het Onderwijs.

Organisaties voor advies en informatie

Fier

Voel je je onveilig? Word je onder druk gezet of bedreigd? Of is er vroeger iets gebeurd waar je nog steeds last van hebt? Dan is Fier er voor jou. Je kunt hulp krijgen bij Fier in de vorm van behandeling en (trauma)therapie, een veilige plek of begeleiding bij het (weer) meedoen in de samenleving.

Naar de website van Fier 088 208 00 00

Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je school of een andere instantie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt, kunnen we je advies geven, met jouw school gaan praten of een onderzoek starten.

Naar de website van de Kinderombudsman 0800 8765432

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Regelmatig hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050

Voor ouders/verzorgers

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs versterkt ouders door hun vragen te beantwoorden en gericht advies te geven over uiteenlopende thema’s waaronder discriminatie en racisme. Onder andere via een kennisbank of telefonisch, per e-mail of whatsapp krijg je persoonlijk advies via het adviespunt.

Naar de website van Ouders & Onderwijs 030 2255050

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Regelmatig hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050

Wil je een melding doen?

Inspectie van het Onderwijs

Wil je een melding doen of je probleem eerst graag bespreken? Dat kan bij medewerkers van Klantcontact van de inspectie. Meldingen worden gebruikt om toezicht te houden op het onderwijs. De inspectie lost geen individuele problemen op, maar kijkt wel of er risico’s zijn voor de veiligheid op scholen.

Bel 088 669 6060

Liever niet bellen?

Vul het contactformulier van de Inspectie van het Onderwijs in.

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

Iedereen die te maken heeft, zorgen of vragen heeft over psychisch en/of fysiek geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, radicalisering of discriminatie kan terecht bij dit telefonische meldpunt. De vertrouwensinspecteur luistert naar je en geeft je informatie. Ook kan de vertrouwensinspecteur je advies geven over het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of over het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwensinspecteur kan je problemen niet oplossen, maar je wel adviseren.

Bel 0900 1113111 (lokaal tarief)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00—17:00 uur