Scholieren in de klas

Organisaties die je advies en informatie geven bij zorgen of vragen over discrimininatie of racisme

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen of het ze moeilijk maken omdat ze bepaalde eigenschappen hebben die er niet toe doen. Bij racisme gebeurt dit vanwege iemands ras. Discriminatie en racisme gebeurt niet altijd bewust. Maar je kunt op veel manieren last hiervan hebben als je het elke dag meemaakt. Onderstaande organisaties kunnen je advies en informatie geven over hoe je omgaat met discriminatie en/of racisme. Je kunt ook een melding doen bij de vertrouwensinspecteur, het klantcontact van de Inspectie van het Onderwijs en het College voor de Rechten van de Mens.

Organisaties voor advies en informatie

Discriminatie.nl

Op discriminatie.nl kun je laten weten als je bent gediscrimineerd of als je er getuige van was. Samen met een medewerker zoek je naar een oplossing. Hier kun je ook vragen stellen, informatie vinden over ongelijke behandeling en advies vragen. Ook kun je op de website een overzicht vinden van antidiscriminatiebureaus bij jou in de buurt.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je school of een andere instantie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt, kunnen we je advies geven, met jouw school gaan praten of een onderzoek starten. 

Naar de website van de Kinderombudsman 0800 8765432

Regenboogloket

Het Regenboogloket is er voor je als je te maken krijgt met discriminatie, homofobie of transfobie. Soms kan het voorkomen dat je vanwege je seksuele geaardheid en/of genderidentiteit te maken hebt met een onveilige situatie waarbij je er met school niet uitkomt. Of misschien voelt het te onveilig om dit te bespreken. Het Regenboogloket biedt ondersteuning en nazorg en kan helpen bij het vinden van passende oplossingen. 

Voor ouders/verzorgers

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs versterkt ouders door hun vragen te beantwoorden en gericht advies te geven over uiteenlopende thema’s waaronder discriminatie en racisme. Onder andere via een kennisbank of telefonisch, per e-mail of whatsapp krijg je persoonlijk advies via het adviespunt.

Naar de website van Ouders & Onderwijs  088 6050101

Balans

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van leren en/of gedrag. Regelmatig hebben ouders die contact met ons opnemen ook vragen of zorgen over de sociale veiligheid van hun kind op school. Je kunt bij BalansAdvies terecht voor informatie, advies, voor steun en om te sparren met een ouder die uit eigen ervaring weet hoe het is als je je zorgen maakt om jouw kind.

Naar de website van Balans 030 2255050

Wil je een melding doen?

Inspectie van het Onderwijs

Wil je een melding doen of je probleem eerst graag bespreken? Dat kan bij medewerkers van Klantcontact van de inspectie. Meldingen worden gebruikt om toezicht te houden op het onderwijs. De inspectie lost geen individuele problemen op, maar kijkt wel of er risico’s zijn voor de veiligheid op scholen.

Bel 088 669 6060

Liever niet bellen?

Vul het contactformulier van de Inspectie van het Onderwijs in.

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

Iedereen die te maken heeft, zorgen of vragen heeft over psychisch en/of fysiek geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, radicalisering of discriminatie kan terecht bij dit telefonische meldpunt. De vertrouwensinspecteur luistert naar je en geeft je informatie. Ook kan de vertrouwensinspecteur je advies geven over het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of over het doen van aangifte bij de politie. De vertrouwensinspecteur kan je problemen niet oplossen, maar je wel adviseren.

Bel 0900 1113111 (lokaal tarief)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00—17:00 uur

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het mensenrechteninstituut van Nederland. Het College helpt bij het beschermen van mensenrechten. Ook als je wordt gediscrimineerd, helpt het College je en oordeelt onafhankelijk over discriminatieklachten.

Naar de website van College voor de Rechten van de Mens 030 888 3 888

CIDI: Centrum informatie en documentatie Israël

Het CIDI registreert meldingen van antisemitisme in Nederland, en verwerkt dit in de Monitor Antisemitische Incidenten. De Monitor Antisemitische Incidenten is een jaarlijks overzicht van antisemitisme in Nederland. Op basis van de gegevens in de Monitor doet CIDI aanbevelingen over de bestrijding van antisemitisme en analyseert CIDI belangrijke ontwikkelingen en trends.

Naar de website van CIDI